Sticky

1. Axudas para a adquisición de libros e material escolar para Educación Infantil (2ª etapa). No concepto de material escolar inclúese todo o material necesario para o desenvolvemento do curso académico en función das obrigas de cada colexio e as súas técnicas de aprendizaxe (mandilón, chándal, zapatillas deportivas, material informáticoLER MÁIS

O Ministerio de Dereitos Sociais convoca o II Certame artístico “Amigos dos Animais”, modalidade fotografía. A finalidade é a creación de obras artísticas, na modalidade de fotografía, co propósito de fomentar a tenencia responsable e o benestar dos animais, mediante obras que versen sobre a convivencia e a relación cosLER MÁIS

Para acceder a estas ensinanzas será requisito imprescindible ter 16 anos no ano natural en que se comecen os estudos.Poderán acceder, así mesmo, aquelas persoas que fixesen 14 anos, ou que os fagan antes do 31 de decembro de 2023, para seguir as ensinanzas dun idioma distinto do cursado naLER MÁIS

O banco Santander convoca as “Bolsas Santander Axuda Económica” que facilitará e promoverá que ata un máximo de 769 estudantes matriculados nas Universidades españolas reciban unha axuda económica para sufragar os gastos derivados dos seus estudos universitarios de grao e master para o curso académico 2023/2024. O obxectivo do ProgramaLER MÁIS

A Consellería de Política Social e Xuventude, xunto coa de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, convocan, un ano máis, o programa de voluntariado ambiental interxeracional 2023 en 18 espazos naturais de Galicia. Nesta iniciativa, na que se realizan actividades que impulsan o respecto e o coidado do patrimonio natural galego, ofrécense 434LER MÁIS

A Unión de Cooperativas EspazoCoop organiza a 2ª edición do Programa: “A cooperativa alternativa de emprego para a mocidade galega” que se impartirá nos meses de xuño e xullo de 2023 e ofrece tres cursos de teleformación, gratuíta, que se desenvolverán na Aula Virtual de EspazoCoop. A oferta formativa dáLER MÁIS

Arelas, Asociación de familias de menores Trans, está a trabalalr no programa Apodéra-T, servizo de apoderamento e acompañamento sociolaboral dirixido a mulleres trans de 16-30 anos, residentes en Galicia. Este programa conta coa financiación da Consellería de Promoción do Emprego a Igualdade e polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027 da UniónLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24. Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado enLER MÁIS

A Xunta colabora co Consello da Avogacía Galega na posta en marcha de accións dirixidas á atención xurídica a persoas menores de idade vítimas de violencia e á formación de avogados e avogadas neste ámbito. Deste xeito, os menores que sofren estas situacións disporán sempre dun profesional especializado que llesLER MÁIS

O obxecto das presentes bases é a regulación da concesión de subvencións do Servizo de Festas da Concellería de Participación Cidadá e Festas do Concello de Vigo, dentro dos límites dos créditos aprobados nos orzamentos municipais, para o desenvolvemento de programas de Festas tradicionais, patronais, gastronómicas e actividades socioculturais duranteLER MÁIS