Sticky

En sesión extraordinaria, a Xunta de Goberno Local decidiu retomar os prazos para solicitar praza nalgunha das oito escolas infantís municipais (idades de cero a tres anos) para o próximo curso escolar. O prazo abrírase o pasado 9 de marzo e quedou suspendido pola crise do Covid-19. Logo da aprobación,LER MÁIS

Sticky

Mantéñase informado: Co seu móbil na app “Vigo” para Android e iOS Na web Municipal: www.vigo.org/covid19 Atención presencial con cita previa: A atención presencial está pechada. Podes pedir cita previa polo teléfono 010 e o 986 810 260 para os servizos de Benestar Social, Rexistro e Información e Cemiterios. Para o resto de servizos recoméndase o uso de medios electrónicos.LER MÁIS

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA NÁUTICO – 1 ADMINISTRATIVO/A- (CONTROL DE XESTION) – 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A- (RRSS – FOTOGRAFIA – DESEÑO GRAFICO – XESTION EVENTOS) – 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A- (DESEÑO WEB – RRSS – DESEÑO GRAFICO) +INFO UNIÓN MUSICAL DE VALLADARES – 1 PROFESOR/A MÚSICA E MOVEMENTO E LINGUAXE MUSICAL –LER MÁIS

O obxecto das axudas é atender as necesidades do alumnado matriculado na Universidade de Vigo en estudos universitarios oficiais de Grao, Máster e Doutoramento, afectado pola consecuencias económicas da declaración do estado de alarma que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos. Pode solicitar axuda o alumnado queLER MÁIS

O Concello de Vigo reabrirá este 2 de xuño os museos da cidade e a Biblioteca Municipal “Xosé Neira Vilas” con todas as medidas de seguridade e hixiene que marca a normativa sanitaria imposta pola crise do Covid-19. Así desde este martes reabren o Museo Municipal de Castrelos “Quiñones deLER MÁIS

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículoLER MÁIS

Os premios Youtubeir@s teñen como finalidade animar a creación de vídeos con temáticas e formatos diversos e sumar visibilidade á produción en galego e á comunidade youtubeira. Poden optar a estes premios todas as persoas maiores de 14 anos con vídeos autoproducidos subidos a Youtube. Pódese participar cun vídeo, con varios vídeos e/ou cunhaLER MÁIS

O concelleiro delegado de orzamentos e facenda do Concello de Vigo, a proposta da tesourería municipal, RESOLVEU: PRIMEIRO. Modificar as datas de comenzo e final de cobranza, en período voluntario, dos padróns do imposto de vehículos de tracción mecánica, e das taxas polas recollida do lixo vivenda e lixo comercialLER MÁIS

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos conLER MÁIS

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA –  Preparador/a laboral – Formador/aOferta de emprego ASOCIACIÓN CULTURAL GALICIA FIDDLE – Coordinador/a DocumentosOferta de emprego ASOCIACIÓN DE MULLERES PEDRA VELLA – Traballador/a socialOferta de empregoCondicións da oferta UNIÓN COMARCAL COMISIONES OBRERAS VIGO-BAIXO MIÑO – GRADUADA O  GRADUADO  EN RELACIONS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS Oferta de emprego AVCU-CSCR BEADE –LER MÁIS