Sticky

Importe das axudas:400 € para o carné B, 650 e para o Carné C e 1.300 € para o carné D (novidade nesta convocatoria) Requisitos (no día de presentación da solicitude):-Ter cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención dos permisos de clase C e D– Estar empadroadas na Comunidade AutónomaLER MÁIS

Requisitos Estes son os requisitos que debes cumprir se queres participar no programa: Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos Estados parte do Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se atopen en España en exercicio da libre circulación e residencia. Tamén poderán inscribirse os estranxeiros titulares dunhaLER MÁIS

7-9/10/22Manual de comportamientoCambaleo Teatro(Comunidade de Madrid)Estreaen Galicia14-16/10/22Patada a seguirRubén Ramos Nogueira (Catalunya)Estreaen Galicia21-23/10/22TransfixiónFran Martínez (Galicia)Estreaabsoluta Prezo de entradas en Teatro Ensalle: Normal: 10€ Estudantes: 7€ Estudantes EOI: 7€ Xubilados: 7€ Grupo de 10 persoas: 7€ Desempregados: 6€ Estudantes ESAD: 5€ Socios 50%: 5€ Socios 100%: 0 TEATRO ENSALLE S.L.L.C/Chile, 15LER MÁIS

As áreas de Mocidade e Normalización Lingüística de Ames retoman por terceiro ano o certame Galetiktokers. No certame poden participar mozos e mozas a partir dos 13 anos de calquera concello, repartidos en dúas categorías en función da idade. A primeira categoría inclúe á rapazada dos 13 aos 16 anos (ambas asLER MÁIS

Youtubeiras chega á sexta edición no 2022 para incentivar, consolidar e fortalecer a creación de vídeos en galego no Youtube. Poden optar a estes premios todas as persoas maiores de 14 anos con canles de Youtube autoproducidas. No caso de que a persoa participante sexa menor de idade, esta inscriciónLER MÁIS

Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos convoca a 19ª edición do Concurso de Poesía ANOMAR. Poderán participar nesta convocatoria:– rapaces e rapazas entre os 8 e os 12 anos (1ª categoría)– mozas e mozos entre os 13 e os 17 anos (2ª categoría)– a partir de 18 anos (3ª categoría)LER MÁIS

Con sede en París (Francia), a Autoridade Europea de Valores e Mercados (AEVM) contribúe a protexer a estabilidade do sistema financeiro da UE mellorando a protección dos investidores e promover mercados financeiros estables e ordenados. Ofrece prácticas remuneradas de 6 a 12 meses de duración a graduados/as e estudantes enLER MÁIS

A Comisión Europea organiza dúas veces ao ano períodos de formación de cinco meses para persoas graduadas universitarias. Requisitos:– grao universitario– moi bos coñecementos de inglés, francés ou alemán (nivel C1/C2 de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas)– un moi bo coñecemento dunha segunda lingua oficialLER MÁIS

O Senado convoca 12 bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, dirixidas a mozos/as titulados que desexen especializarse nestes campos.As bolsas outórganse cunha duración dun ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2023) e consistirán en doce pagamentos de 1.075 € brutos. Requisitos:Título oficial universitarioLER MÁIS