Sticky

Vigo celebra unha nova edición da Noite Branca na rede de museos municipais que o próximo venres, 26 de xullo, acollen unha xornada especial na que as coleccións e as exposicións se revisten de música e outras actividades: visitas guiadas, concertos, obradoiros… “para redescubrir o noso patrimonio museístico” con aperturaLER MÁIS

Sticky

O Bono Concilia Familia é unha axuda económica que serve para atender as necesidades puntuais de conciliación que teñen as familias. Con el contribúese ao pago de servizos puntuais de atención a nenas e nenos menores de 13 anos, sexa a domicilio ou por asistir a un servizo de conciliaciónLER MÁIS

A Consellería do Mar convoca ás prazas de residencia e de comedor nos seus centros residenciais para o curso 2024/25. Requisitos:Estar matriculado nos centros de formación dependentes da Consellería do Mar e realizar os seguintes estudos:a) Ciclos formativos de grao medio e superior da familia profesional marítimo-pesqueira.b) Cursos de capitán/capitáLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas. Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas maiores de idade empadroadas nun municipio de Galicia.No caso de axudas para a adquisición de bicicletas de man,LER MÁIS

O programa formativo sobre o que versará a formación en COMPETENCIAS DIXITAIS corresponde aos contidos dunha unidade de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, o que permitirá a súa acreditación. O itinerario do módulo formativo atende as necesidades básicas sobre competencias dixitais que todos os alumnos deben alcanzar. TrátaseLER MÁIS

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca axudas para a realización de actividades financiadas pola Comisión Europea no capítulo de Mocidade do Programa «Erasmus+» durante 2024: Acción crave 1.- Actividades de participación xuvenil (KA154).Acción crave 1.- Acción de Inclusión de DiscoverEU (KA155).Acción crave 2.- Asociacións de Cooperación (KA220).Acción crave 2.- AsociaciónsLER MÁIS

O día 4 de xullo de 2024 ás 9:00 horas ábrese o prazo para descargar ata dous bonos por persoa beneficiaria. Para beneficiarte do Bono Turismo tes que ser maior de idade e residir en Galicia e para usalo deberás empregar unha aplicación wallet no teu móbil. Unha vez realizadoLER MÁIS