Emprego

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca axudas a persoas traballadoras autónomas contratación indefinida inicial e á formación de persoas desempregadas. Serán subvencionables as contratacións indefinidas que se formalicen desde o 1 de outubro de 2022 ata o 29 de setembro de 2023. Inclúense dous tipos de axuda compatibles:a) BonoLER MÁIS

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca 10 bolsas de formación coa finalidade de que as persoas con titulacións universitarias e de grao relacionados cos ámbitos de actuación deste organismo poidan complementar os seus coñecementos teóricos cunha formación práctica. As prazas convocadas son as seguintes:5 bolsas para persoas con grao en ArquitecturaLER MÁIS

A Consellería de Educación convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional. Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non posúan o título deLER MÁIS

Que é o Portal de emprego ‘Empléate’? Espazo web no que se dá a máxima visibilidade ás ofertas de emprego, aloxando toda a información de utilidade para orientar e poñer ao alcance de cidadáns e empresas todas as ferramentas que faciliten a procura de emprego ou o inicio dunha actividadeLER MÁIS

Garantía Xuvenil mellora o apoio á inscrición. Para iso, impulsa o servizo de axuda no proceso de inscrición no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso das persoas mozas maiores de 16 e menores de 30 anos ao mercado de traballo. Acceder aLER MÁIS

Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos ao mercado de traballo. Ten como obxectivo garantir que os mozos entre 16 e 29 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación continua ou un período de prácticas tras acabar a educación formal ou quedarLER MÁIS