emprego

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca o Plan Galicia emprega de incentivos á contratación por conta allea, á formación e ao emprego con apoio a través de dous programas: Programa I: Incentivos á contratación por conta allea e á formación (procedemento TR342C):1. Incentivos á contratación indefinida inicial, por medio daLER MÁIS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia. Enténdese por programas integrados de emprego con intermediación laboral aqueles proxectos que desenvolvan con carácter obrigatorio as seguintes accións:a) Información, orientación e asesoramento.b) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas.c)LER MÁIS

As presentes bases reguladoras e a convocatoria do programa de ”Axudas Municipais á Contratación” no marco da actuación municipal para o ano 2021, ten por obxecto servir de estímulo ao empresariado para a contratación das persoas traballadoras do municipio de Vigo, favorecer o emprego estable e facilitar ás persoas traballadorasLER MÁIS

O programa Emega comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramentoLER MÁIS

CURSO NIVEL FICHA HORAS LUGAR INICIO REMATE SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO E TIG 2 FMEC0110 758h. Vigo outubro 2021 xuño 2022 SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG 2 FMEC0210 678h. Vigo outubro 2021 maio 2022 SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG 2 FMEC0210 678h. Vigo novembro 2021 xuño 2022 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA ALER MÁIS

A Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 900 bolsas de introdución á investigación “JAE Intro ICU”, no marco do Programa “JAE”.A finalidade das bolsas é a iniciación á carreira científica nas diferentes áreas, mediante bolsas para estancias en institutos e centros da Axencia Estatal Consello Superior deLER MÁIS

A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora en Galicia das persoas galegas retornadas, subvencionando os gastos que supón o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo. Persoas beneficiarias1.LER MÁIS

O proxecto “Vigo para a inserción laboral” ten como finalidade realizar itinerarios integrados e personalizados con contido formativo, dirixidos á inserción de persoas pertencentes aos colectivos máis vulnerables que estean inscritos no Concello de Vigo , persoas desempregadas e inscritas como emprego solicitantes de servizos públicos de emprego, cuxa formación terá lugar durante os anos 2020LER MÁIS

O Servizo de Orientación Laboral (SOL) contémplase como un instrumento para informar, apoiar e asesorar nos procesos de busca de emprego das persoas desempregadas a través de accións individuais e grupais que contribúan a mellorar as súas posibilidades de inserción laboral. Trátase de achegar un servizo integral no que se combinen políticasLER MÁIS