Emprego

A Xunta de Galicia convoca subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia. Enténdese por programas integrados de emprego con intermediación laboral aqueles proxectos que desenvolvan con carácter obrigatorio as seguintes accións:a) Información, orientación e asesoramento.b) Formación.c) Técnicas de coaching, intelixencia emocional, e técnicas deLER MÁIS

O programa Retorna Cualifica Emprego ten como finalidade contribuír a incrementar a poboación activa de Galicia a través da atracción das persoas galegas residentes no estranxeiro, tanto as emigrantes como as súas descendentes, facilitándolles mecanismos e medios para a súa cualificación e a súa inserción laboral. Requisitos Poden participar noLER MÁIS

Garantía Xuvenil mellora o apoio á inscrición. Para iso, impulsa o servizo de axuda no proceso de inscrición no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso das persoas mozas maiores de 16 e menores de 30 anos ao mercado de traballo. Acceder aLER MÁIS

Na Unión de Cooperativas EspazoCoop inician o proceso de selección de persoas Bolseiras para participar nas Estadías en Cooperativas, no marco do Programa Apoio á función xerencial en Cooperativas – Creando Mellora, na súa 11 edición do ano 2023. A convocatoria está dirixida preferentemente a mulleres en desemprego ata 30 anos conLER MÁIS

Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos ao mercado de traballo. Ten como obxectivo garantir que os mozos entre 16 e 29 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación continua ou un período de prácticas tras acabar a educación formal ou quedarLER MÁIS