emprego

O Parlamento de Galicia convoca bolsas para contribuír á formación práctica de persoas graduadas universitarias e relacionadas coa actividade da institución: a) 2 bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.b) 2 bolsas de formación en comunicación institucional.c) 2 bolsas de formación en publicacións.d) 1 bolsa de formación en recursosLER MÁIS

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo convoca 15 bolsas para o desenvolvemento e execución de proxectos en materias e técnicas de prevención de riscos laborais, durante un período de doce meses prorrogable por outros doce: 3 bolsas para o Centro Nacional de Condicións de Traballo de Barcelona.3LER MÁIS

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca bolsas de formación práctica para persoas tituladas universitarias nas áreas de ordenación pesqueira e de asesoramento xurídico, réxime sancionador e desenvolvemento normativo. A finalidade das bolsas é promover a formación e o perfeccionamento técnico-profesional en materia de pesca e acuicultura. Cinco bolsasLER MÁIS

Postos ofertados: – 1 técnico/a de Coidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). (Xornada Completa)– 1 técnico/a con Ciclo Grado Superior de Acondicionamento Físico (26 horas)– 1 Logopeda ( 25 horas)– 1 terapeuta Ocupacional (Xornada Completa)– 1 técnico/a de Mantemento. (Xornada Completa) Documentos Oferta de empregoLER MÁIS

O Servizo de Orientación Laboral (SOL) contémplase como un instrumento para informar, apoiar e asesorar nos procesos de busca de emprego das persoas desempregadas a través de accións individuais e grupais que contribúan a mellorar as súas posibilidades de inserción laboral. Trátase de achegar un servizo integral no que se combinen políticasLER MÁIS