Emprego

Con sede en París (Francia), a Autoridade Europea de Valores e Mercados (AEVM) contribúe a protexer a estabilidade do sistema financeiro da UE mellorando a protección dos investidores e promover mercados financeiros estables e ordenados. Ofrece prácticas remuneradas de 6 a 12 meses de duración a graduados/as e estudantes enLER MÁIS

A Comisión Europea organiza dúas veces ao ano períodos de formación de cinco meses para persoas graduadas universitarias. Requisitos:– grao universitario– moi bos coñecementos de inglés, francés ou alemán (nivel C1/C2 de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas)– un moi bo coñecemento dunha segunda lingua oficialLER MÁIS

O Senado convoca 12 bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, dirixidas a mozos/as titulados que desexen especializarse nestes campos.As bolsas outórganse cunha duración dun ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2023) e consistirán en doce pagamentos de 1.075 € brutos. Requisitos:Título oficial universitarioLER MÁIS

Buscas traballo? Queres montar o teu propio negocio? A Rede Española de Entidades polo emprego Rede Araña convoca o programa “YoEmprendo Galicia” dirixido a mozos e mozas que queiran iniciar o seu propio “Itinerario de Emprendemento”. É un programa de emprego e autoemprego para mocidade menores de 30 anos dasLER MÁIS

As persoas mozas de entre 16 e 29 anos inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, ou que cumpran os requisitos para darse de alta, con estudos superados ou sen eles poden acceder ao programa Galicia Joven Emprende. Os contidos do programa desenvolveranse entre xullo e outubro deLER MÁIS

A Rede Española de Entidades polo emprego Rede Araña convoca o programa “YoEmprendo Galicia” diríxese a mozos e mozas que queiran iniciar o seu propio “Itinerario de Emprendemento”. É un programa de emprego e autoemprego para mocidade menor de 30 anos das provincias de Ourense e Pontevedra. O obxectivo éLER MÁIS