emprego

ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE VIGO -1 TÉCNICO/A DE PROXECTOS Documentos Oferta de emprego ALENTO ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL -1 Técnico de Coidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).-1 Psicólogo (Licenciado).-1 Técnico en Integración Social.– Técnico de Mantemento. Documentos OFERTA DE EMPREGO FEDERACIÓN VIGUESA DE PEÑAS RECREATIVAS “EL OLIVO” -1 AUXILIAR ADMINISTRATIVOLER MÁIS

A Sede da OTAN organiza un programa de bolsas co obxectivo de proporcionar a un pequeno número de estudantes a oportunidade de realizar prácticas co persoal internacional na Sede da OTAN en Bruxelas. Hai unha convocatoria por ano que se publica na primavera. As prácticas durarán en principio entre 6 e 8LER MÁIS

A Comisión Europea organiza dúas veces ao ano períodos de formación de cinco meses para persoas graduadas universitarias. Requisitos:– grao universitario– moi bos coñecementos de inglés, francés ou alemán (nivel C1/C2 de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas)– un moi bo coñecemento dunha segunda lingua oficialLER MÁIS

A Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 bolsas para realizar traballos de investigación en universidades ou centros de investigación no estranxeiro, en temas que estean comprendidos nalgunha das seguintes áreas: Ciencias do Mar, Agricultura e Gandería, Ciencias da Saúde e Tecnoloxía dos Alimentos. Requisitos:– Nacionalidade española.– Posuír o título deLER MÁIS

ASOCIACIÓN CULTURAL INTERFOLC VIGO -1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Documentos OFERTA DE EMPREGO ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE VIGO -1 TÉCNICO/A DE PROXECTOS Documentos Oferta de emprego ALENTO, ASOCIACIÓN DE DANO CEREBRAL -1 Técnico de Coidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).-1 Psicólogo (Licenciado).-1 Técnico en Integración Social.-1 Técnico de Mantemento. Documentos OFERTA DELER MÁIS

Banco Santander e IBM puxeron en marcha o programa “Bolsas Santander Tecnoloxía Dixital Experience IBM” dotado con 1.000 bolsas co obxectivo de mellorar a empregabilidade das persoas que necesiten incorporarse ao mercado laboral ou realizar un cambio de traxectoria. As persoas beneficiarias terán a oportunidade de recibir formación para mellorarLER MÁIS

ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA THE WILD -1 AXUDANTE DE DIRECCIÓN/PRODUCIÓN Documentos OFERTA DE EMPREGO ASOCIACIÓN CULTURAL ABELLA PRODUCCIÓNS -1 Deseñador/a realizador /a de vídeo e animador/a  -1 Axudante de Produción Documentos OFERTA DE EMPREGO DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA SÍNDROME DE DOWN -1 TERAPEUTA OCUPACIONAL  -1 AUXILIAR XESTIÓN ADMINISTRATIVA Documentos OFERTALER MÁIS

A.V.C.D. O CARBALLO DE SÁRDOMA – 1 ADMINISTRATIVO/A -1 LIMPIADOR/A – 1 BEDEL Documentos Oferta de emprego UNIÓN BALONMÁN DE LAVADORES  1 ENTRENADOR/A DE BALONMÁN E COORDINACIÓN DEPORTIVA SENIOR – 1 ENTRENADOR/A DE BALONMÁN E COORDINACIÓN DEPORTIVA BASE Documentos Oferta de emprego SAN ROQUE CASABLANCA CLUB DE FÚTBOL – 1LER MÁIS

Bases específicas reitoras do proceso selectivo para a formación de bolsa de emprego, que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como operario-peón, integrado noLER MÁIS

CLUB DE ESGRIMA EL OLIVO – 1 ADESTRADOR/A DE ESGRIMA Documentos Oferta de emprego ASETRANSPO – 1 TÉCNICO/A DE CONTABILIDADE PARA APOIO DEP. FISCAL – 1 TÉCNICO/A PARA APOIO DEP. MERCANTIL E FORMACIÓN Documentos Oferta de emprego ASOCIACIÓN VECIÑAL E CULTURAL DO CASCO VELLO – 1 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A Documentos OfertaLER MÁIS