Emprego

A Unión de Asociacións de Traballadores Autónomos e Emprendedores, UATAE, pon en marcha a primeira edición do proxecto Xeración SOSTENIA: Impulsando Emprendementos Sostibles de persoas mozas (entre 16 e 35 anos) con Intelixencia Artificial. O obxectivo do programa é fomentar a cultura emprendedora e promover o autoemprego para que aLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca o Programa Investigo para a contratación de persoas mozas, de 16 ou máis anos e que non fixesen os 30 anos, por parte de empresas que estean a investir en investigación e innovación na realización das iniciativas de investigación e innovación. A presentación das solicitudesLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca 4 bolsas para completar a formación de técnicos superiores de ciclos formativos de grao superior como persoal auxiliar de investigación mariña. Requisitos:Estar en posesión do título de técnico superior en Acuicultura. Os estudos conducentes á obtención do título deberán terse rematado dentro dos 6 anosLER MÁIS

A Unión de Cooperativas EspazoCoop preséntavos o Programa formativo: “A cooperativa alternativa de emprego para a mocidade galega” que se celebra en febreiro e marzo de 2024 e no que ofrece tres cursos de teleformación, GRATUÍTOS, que se desenvolven na Aula Virtual de EspazoCoop.   Estas actividades formativas contan coLER MÁIS

Garantía Xuvenil mellora o apoio á inscrición. Para iso, impulsa o servizo de axuda no proceso de inscrición no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso das persoas mozas maiores de 16 e menores de 30 anos ao mercado de traballo. Acceder aLER MÁIS

Na Unión de Cooperativas EspazoCoop inician o proceso de selección de persoas Bolseiras para participar nas Estadías en Cooperativas, no marco do Programa Apoio á función xerencial en Cooperativas – Creando Mellora, na súa 11 edición do ano 2023. A convocatoria está dirixida preferentemente a mulleres en desemprego ata 30 anos conLER MÁIS

Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos ao mercado de traballo. Ten como obxectivo garantir que os mozos entre 16 e 29 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación continua ou un período de prácticas tras acabar a educación formal ou quedarLER MÁIS