Axudas

A Dirección Xeral de Administración local convoca subvencións a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia. A finalidade destas subvencións é mellorar a calidade de vida local e fomentar e dinamizar a participación veciñal eLER MÁIS

A Consellería de Política Social convoca o Programa de Axudas a través da Tarxeta Benvida dirixido ás familias que no ano 2022 teñan un/unha fillo/a, adopten ou sexan declaradas en situación de garda dun/dunha neno/a con fins adoptivos e para aqueloutras que, tendo obtido a axuda ou non accedendo a elaLER MÁIS

O Instituto Galego da Vivenda e Solo ven de convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2022, confinanciamento plurianual, que se tramitarán co código de procedemento VI482A. Estas axudas diríxinse aos seguintes colectivos: -Persoas desafiuzadas da súa vivenda por non pagamento das rendas. -VítimasLER MÁIS

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca a renovación das axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 de 2021 para o ano 2022 (código de procedemento VI432B). Estas axudas van dirixidas as persoas físicas maiores de idade que obtiveron a condición de persoa beneficiaria daLER MÁIS