Axudas

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca subvencións destinadas a desenvolver e financiar o desenvolvemento do Plan Corresponsables, consistente en actuacións orientadas a facilitar a a conciliación das familias con fillas e fillos menores de ata 16 anos de idade, mediante a creación de bolsas de coidado profesional, a creación deLER MÁIS

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convoca axudas para fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítima de violencia para a realización de servizos de interese xeral e social co obxecto de proporcionarlles aLER MÁIS

Está en marcha o asesoramento gratuíto e en liña do Igape Responde! dirixido a empresas, persoas autónomas e emprendedoras. No escenario actual, marcado pola inflación, xorden novas necesidades para o tecido empresarial galego. Cal é a túa? Atendente nos seguintes ámbitos:XeralFinancieiroNegocioOperaciónsPersoasEmprendementoAxuda so envestimentos a partir de 500.000 euros https://responde.igape.es/ LER MÁIS

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade convoca subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión. Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas maiores de idade que compren bicicletas novas con pedaleo asistido en establecementos comerciais situados na Comunidade AutónomaLER MÁIS

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca o Programa do bono de alugueiro social destinado entre outros colectivos a mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade. As axudas do bono de alugueiro social están destinadas a atender, con carácter urxente,LER MÁIS

A Consellería de Educación convoca en Galicia os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2021/22 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa. Requisitos:1. Ter rematado os estudos de cuarto curso de educación secundaria obrigatoriaLER MÁIS

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca subvencións do Programa de bono alugueiro mocidade para facilitar o goce dunha vivenda ou habitación en réxime de alugamento ou de cesión de uso á mocidade con escasos medios económicos Poderán beneficiarse desta axuda as persoas maiores de idade que reúnan todos e cadaLER MÁIS

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2022, eLER MÁIS

A Consellería de Emprego convoca o programa Talento 30, subvencións para promover a práctica profesional e a formación en competencias brandas das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos. Liñas de axuda:– Liña 1: programa Talento 30 en prácticas, mediante contratos para a obtención de práctica profesional, subscritos con persoasLER MÁIS