Axudas

A Xunta de Galicia convoca axudas destinadas a fomentar a adopción de animais domésticos de compañía abandonados acollidos nos centros de recollida autorizados da Comunidade Autónoma de Galicia. Entenderanse por animais domésticos de compañía os pertencentes ás especies canina e felina, e por animal entregado en adopción, o animal domésticoLER MÁIS

Sticky

O Bono Concilia Familia é unha axuda económica que serve para atender as necesidades puntuais de conciliación que teñen as familias. Con el contribúese ao pago de servizos puntuais de atención a nenas e nenos menores de 13 anos, sexa a domicilio ou por asistir a un servizo de conciliaciónLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca axudas do Bono remuda para o fomento do traspaso de negocios por remuda xeracional. A finalidade desta orde é evitar o peche de negocios por falta de remuda xeracional, ao tempo que se facilita que as persoas interesadas en emprender teñan a posibilidade de recollerLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca subvencións para a renovación de electrodomésticos.A convocatoria estará aberta  ou ata que se esgoten os fondos.As solicitudes presentaranse na sede electrónica da xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemento IN414C. Máis informaciónNa páxina web do Inega, www.inega.gal  e no correo electrónico inega.info@xunta.galNo teléfono: 981 54 15LER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas. Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas maiores de idade empadroadas nun municipio de Galicia.No caso de axudas para a adquisición de bicicletas de man,LER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca a participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/25. 1. A asignaciónLER MÁIS

O Ministerio de Educación convoca axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2024-2025. Convócanse as seguintes axudas individualizadas: a) Axudas directas para os alumnos, incluíndo ao alumnado con TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade), que requiran por un período da súa escolarizaciónLER MÁIS

A Xunta de Galicia pon en marcha unha nova edición do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas de Galicia a través dos bonos Activa comercio. Cada bono terá a consideración de bono desconto por un valor de ata 30 € para as compras realizadas nos comerciosLER MÁIS

A Xunta convoca axudas de ata 8.000 € para rehabilitar inmobles do Programa de mobilización de vivendas para o alugueiro  A Xunta de Galicia convoca axudas por un importe máximo de ata 8.000 euros para contribuír a financiar obras de rehabilitación de inmobles incluídos no Programa de mobilización de vivendasLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca axudas para a adquisición de vivenda na Comunidad Autónoma de Galicia. – Modalidade A: Adquisición de vivendas localizadas nun municipio pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia cunha poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes.– Modalidade B: Adquisición de vivendas situadas no ámbitoLER MÁIS