Axudas

A Consellería de Medio Rural convoca axudas para a creación de superficies forestais con especies coníferas e frondosas.Poderán ser beneficiarias das axudas as entidades locais e as persoas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores.As solicitudes presentaranse na sede electrónicaLER MÁIS

A Xunta abre o prazo de solicitude dos bonos dixitais para facilitar a contratación de banda larga a colectivos vulnerables. Co obxecto de facilitar o proceso de solicitude dos bonos, as persoas interesadas poden acudir ao traballador/a social do seu concello e este encargarase de realizar a solicitude. Non obstante, as perosasLER MÁIS

A aceleradora ViaGalicia, espazo de emprendemento en Galicia impulsado pola Zona Franca de Vigo, vén de abrir a súa sétima edición para a recepción de proxectos.O prazo está aberto ata o 31 de xaneiro de 2023 e seleccionaranse un total de 15 contribucións, que pasarán á fase de aceleración. ObxectivosO principal obxectivoLER MÁIS

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca o Programa do bono de alugueiro social destinado entre outros colectivos a mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade. As axudas do bono de alugueiro social están destinadas a atender, con carácter urxente,LER MÁIS

A Consellería de Política Social convoca o Programa de Axudas a través da Tarxeta Benvida dirixido ás familias que no ano 2022 teñan un/unha fillo/a, adopten ou sexan declaradas en situación de garda dun/dunha neno/a con fins adoptivos e para aqueloutras que, tendo obtido a axuda ou non accedendo a elaLER MÁIS