Axudas

A Xunta de Galicia convoca subvencións para a realización de programas de emprego dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (etapa de formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Estes programasLER MÁIS

A Xunta de Galicia pon en marcha unha nova edición do programa Cultura no Camiño, subvencións destinadas a cofinanciar programacións culturais realizadas por entidades locais polas cales discorren os diferentes Camiños de Santiago, para contribuír á promoción das artes escénicas e musicais. As programacións incluídas nesta convocatoria deberán conter, comoLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca axudas para a adquisición de vivenda na Comunidad Autónoma de Galicia. – Modalidade A: Adquisición de vivendas localizadas nun municipio pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia cunha poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes.– Modalidade B: Adquisición de vivendas situadas no ámbitoLER MÁIS

O programa de avais para a mocidade ten por obxecto prestar unha cobertura temporal e financeira, de carácter persoal, para a adquisición da primeira vivenda por aquelas persoas que na data de presentar a correspondente solicitude teñan menos de 36 anos. Requisitos para poder ser persoa beneficiaria do programa: a)LER MÁIS

Estas bases teñen por obxecto aprobar a convocatoria para a concesión de axudas dirixidas a entidades sen fins de lucro para o ano 2024. Segunda. Finalidade A finalidade destas bases serán as actividades e os proxectos de índole social que se desenvolvan na provincia de Pontevedra durante o exercicio deLER MÁIS

Estas bases teñen por obxecto aprobar a convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva coa finalidade de poñer en marcha iniciativas colectivas xuvenís e proxectos realizados e ideados en grupo durante o ano 2024. A convocatoria está dirixida a apoiar estas iniciativas, promovidas por persoas de entre 18 eLER MÁIS

O Consello de Ministros fixa as condicións para o acceso á liña de 2.500 millóns de euros en avais para que mozos e mozas de non máis de 35 anos e familias con menores a cargo poidan acceder á súa primeira vivenda. Os adquirientes de vivendas deben ser persoas físicasLER MÁIS