Outras novas

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e Xuventude promove o Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia. O obxectivo que se persegue é crear un órgano específico para a participación activa da infancia e adolescencia onde os nenos, nenas e adolescentes adquiran un protagonismo real, colaborativoLER MÁIS

Seis historias arredor da música de tradición oral en Galicia O Consello da Cultura Galega presenta un novo proxecto web, Axudádeme a cantar, unha serie documental que mostra e reivindica o canto acompañado con percusión de man. Son seis capítulos que “percorren a historia e o presente deste tipo deLER MÁIS

O Concello celebrará o 11 de febreiro o “Día da muller e da con varias actividades organizadas no Verbum co obxectivo de achegar ás máis pequenas ao ámbito científico. A primeira das accións será un relatorio show científico baixo o título “Nina hoxe é científica”, a cargo de Patricia BarcielaLER MÁIS

É un programa da Unión Europea, financiado pola Comisión Europea, que apoia unha ampla serie de actividades nos ámbitos da educación, a formación, a xuventude e o deporte. Erasmus+ ten como obxectivo mellorar as cualificacións e o emprego, así como modernizar a educación, a formación e o traballo xuvenil. DentroLER MÁIS

Convoca: Xunta de Galicia Primeiro. Entidades beneficiarias1. Grupos informais de entre 5 e 8 persoas mozas, debidamente identificadas, con ida-des comprendidas entre os 18 e 30 anos e empadroadas na Comunidade Autónoma deGalicia.2. As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súasrespectivas federacións, sempre que, noLER MÁIS

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro rexistradas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), para o desenvolvemento de programas de recursos integrais de atención especializada dirixidos específica e exclusivamente a mulleres en situaciónLER MÁIS

O Servizo de Igualdade do Concello de Vigo informa do programa de actividades que, durante o período de xaneiro a xullo de 2023 se desenvolverá presencialmente no Centro de Documentación e Recursos Feministas de Vigo. (2º andar da Biblioteca Pública “Juan Compañel”. r/Joaquin Yáñez,6-2º andar). Entre outras, o Centro acolleráLER MÁIS

Igape Responde é o programa gratuíto de resposta inmediata da Xunta para apoiar, asesorar e formar a empresas, persoas autónomas e emprendedoras de Galicia.O obxectivo é axudar ao tecido empresarial ante os novos retos que presenta o actual contexto económico. Quen pode participar? Pequenas e medianas empresas, persoas autónomas e emprendedoras,LER MÁIS

Abanca e Afundación veñen de lanzar un novo programa de educación financeira, titulado ‘Pon o teu diñeiro a salvo’, que ten como obxectivo dotar ás novas xeracións de competencias dixitais que lles permitan facer fronte á ciberdelincuencia. Está dirixido ao alumnado de ESO e FP Básica, Media e Superior. Esta propostaLER MÁIS