outras novas

Poderán participar todas aquelas persoas maiores de catorce anos que formalicen a súa inscrición antes das 10:00h do día 10 de outubro de 2020. A inscrición deberá facerse online a través do proceso de compra da entrada na web da AFG. Inscríbete aquí. Este será o único xeito de facerLER MÁIS

Abel Caballero informou do reinicio da acción do MARCO como “biblioteca centrada, especializada e versada sobre arte moderna e contemporánea” co desenvolvemento, a partir do venres 23 de outubro, das sesións do club de lectura, cun máximo de nove participantes en cada grupo. A primeira sesión coincide co Día daLER MÁIS

A Deputación de Pontevedra, dentro das súas múltiples liñas de actuación na promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, potencia un ano máis a realización de traballos de fin de grao e fin de máster nos que se integre a perspectiva de xénero. Consciente da importancia daLER MÁIS

O procedemento para facer ou renovar o carné xove é a través da solicitude de cita previa na delegación de xuventude da Xunta dispoñible no seguinte enlace: ENLACE: SOLICITUDE DE CITA PREVIA ENLACE: INFORMACIÓN SOBRE O CARNÉ XOVE COMO SOLICITAR CITA CANCELAR A CITALER MÁIS

Os premios Youtubeir@s teñen como finalidade animar a creación de vídeos con temáticas e formatos diversos e sumar visibilidade á produción en galego e á comunidade youtubeira. Poden optar a estes premios todas as persoas maiores de 14 anos con vídeos autoproducidos subidos a Youtube. Pódese participar cun vídeo, con varios vídeos e/ou cunhaLER MÁIS

1. Convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, para o ano 2020, con financiamento plurianual, que se tramitarán cos códigos de procedemento VI482A e VI482B. 2. A concesión das subvencións recollidas nestaLER MÁIS