Axudas dirixidas a proporcionarlles aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, de maneira excepcional e extraordinaria, para poderen atender as demandas de necesidade urxente e puntual das veciñas e veciños do concello que se atopen en situación ou risco de exclusión social, con especial atención ás persoas conLER MÁIS

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2020-2021, nas universidades de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19 que lle impidaLER MÁIS

Bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para 2021 en réxime de concorrencia competitiva (Galicia emprende) (código de procedemento IG406F). Serán subvencionables os proxectos emprendedores de creación ou ampliaciónLER MÁIS

REPARACIÓN DE EMBARCACIÓNS PNEUMÁTICAS (300 horas)Inicio: 29/01/2021 ELECTRICIDADE E HIDRÁULICA BÁSICAS APLICADAS AO BUQUE (275 horas)Inicio: 01/02/2021 ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBERTAS DE MADEIRA EN EMBARCACIÓNS MENORES (300 horas)Inicio: 12/02/2021 A preinscripción nos curso podedes facela a través da web www.aixola.cetmar.org e se precisades máis información pode poñerse en contacto con nos no 886 206 915 LER MÁIS

Estas Bases teñen por obxecto fixar os criterios e regulamentar a concesión de axudas económicas con cargo ós orzamentos municipais do Concello de Vigo para atender situacións extraordinarias que poidan considerarse de emerxencia social. A finalidade destas axudas é a de apoiar a aquelas persoas e familias que carecen deLER MÁIS

DECRETO 225/2020, do 23 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. +Info: DIARIO OFICIAL DE GALICIALER MÁIS

Sticky

A Xunta enviará o Carné Xove de xeito gratuíto aos arredor de 400.000 mozas e mozos galegos de entre 12 e 30 anos. O carné xove incorpora as seguintes novidades: Nova imaxe, máis actual, moderna, e adaptada aos requisitos da EYCA. Vixencia indefinida: en lugar de caducar cada dous anos,LER MÁIS