ASOCIACIÓN DIGNIDAD GALICIA -1 TÉCNICO/A INTEGRACIÓN SOCIAL Documentos OFERTA DE EMPREGO ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL PAU DE NAVIA -1 XESTOR/A COMERCIAL Documentos OFERTA DE EMPREGO DOA SAÚDE MENTAL -2 INTEGRADOR/RA SOCIAL -1 OFICIAL DE PRIMERA DE MANTEMENTO DocumentosOFERTA DE EMPREGO BALAIDOS, C.F. -1 MONITOR/A DEPORTIVO DE FÚTBOL BASE DocumentosOFERTA DELER MÁIS

ORDE do 26 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigoLER MÁIS

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca as bolsas «Culturex» para mocidade española, de formación práctica en xestión cultural no exterior en institucións culturais de excelencia no exterior e en representacións diplomáticas correspondentes ao ano 2021. Institucións culturais dispoñibles Requisitos:Ter a nacionalidade española.Estar en posesión da titulación académica oficialLER MÁIS

Actualízase a oferta educativa dos ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional polo réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial, que se relacionan no anexo I, para o curso 2021/22, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. +Info: DIARIO OFICIAL DELER MÁIS

Poderán concorrer a esta convocatoria pública as entidades que operen no movemento veciñal e figuren rexistradas nos epígrafes 10.1 ou 10.5 do Rexistro Municipal de Asociacións (Asociacións de Veciños e Sociedades Culturais), que cumprindo os requisitos e finalidade da mesma, fomenten o asociacionismo e a participación cidadá e teñan comoLER MÁIS

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca o IV Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea para o ano 2021 Requisitos de participación:Poderá optar a este premio calquera persoa maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores deLER MÁIS

O Centro Nacional de Investigacións Cardiovasculares Carlos III convoca as axudas do Programa de Bolsas Máster CNIC ACCIONA 2021 para cursar un master oficial en biomedicina nunha universidade pública española, completando as prácticas do TFM nun laboratorio do CNIC. Tras a realización do Máster, e en función dos resultados, conLER MÁIS

A Consellería de Educación publica no DOG do 4 de xuño o calendario escolar para o curso 2021/22 Cando se realizarán as actividades lectivas?1. En educación infantil, educación primaria e educación especial desde o día 9 de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022, ambos inclusive.2. En educación secundariaLER MÁIS