Concursos

O Ministerio de Dereitos Sociais convoca o II Certame artístico “Amigos dos Animais”, modalidade fotografía. A finalidade é a creación de obras artísticas, na modalidade de fotografía, co propósito de fomentar a tenencia responsable e o benestar dos animais, mediante obras que versen sobre a convivencia e a relación cosLER MÁIS

A Fundación dos Ferrocarrís Españois convoca os 42º Premios do Tren “Antonio Machado” Os autores/as poden participar cunha ou máis obras inéditas que teñan relación co ferrocarril, escritas en calquera lingua oficial do Estado español. A 42.ª edición dos Premios do Tren convócase nas modalidades de Poesía e Conto. A extensiónLER MÁIS

O Instituto da Mocidade convoca os Premios Injuve de Xornalismo e Comunicación 2023 para recoñecer o esforzo e o compromiso de novos xornalistas ou comunicadores no ámbito do xornalismo social, fomentando así o desenvolvemento e a difusión da súa carreira profesional. Esta convocatoria premiará os traballos que mellor contribuísen aoLER MÁIS

O Ministerio de Educación convoca os Premios de Clubs de lectura en centros educativos públicos. Poden participar Centros educativos españois sostidos con fondos públicos que impartan os ensinos básicos (Educación Primaria, ESO e ciclos formativos de grao básico) e os centros de educación de persoas adultas, as escolas oficiais deLER MÁIS

Poderá participar neste certame calquera artista, natural ou residente en Galicia, con idade comprendida entre 18 e 35 anos na data de presentación da solicitude, das modalidades de pintura, escultura, debuxo, deseño, gravado, fotografía, cerámica e vídeo creación, entre outras, susceptibles de considerarse novos valores. +Info: BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRALER MÁIS

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca o VI Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea para o ano 2023 Poderá optar a este premio calquera persoa maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores de investigación eLER MÁIS

O Concello de Padrón convoca o Concurso de Narrativa “XXXIII Premio Literario Camilo José Cela” Os relatos terán unha extensión de 12 a 25 folios, mecanografiados ou escritos en formato word, a dobre espazo, con tipo de letra Arial e tamaño 12. Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calqueraLER MÁIS

INSCRICIÓNS: Ata o 18/06/2023 REQUISITOS: Poderán participar mozos e  mozas de entre 14 a 25 anos, ambos incluídos, dentro das seguintes categorías: – Explorador 1: alumnado de 3º e 4º ESO – Explorador 2: alumnado de 1º e 2º de Bacharelato ou ciclo formativo grao medio. – Explorador 3: mozosLER MÁIS

A Fundación Abanca convoca o XXI Premio de Poesía Afundación Poderán participar persoas de calquera nacionalidade, maiores de idade e que non fosen premiadas cun Premio de Afundación nos últimos 5 anos. As obras  deberán ter unha extensión mínima de 600 versos, non poderán estar presentadas simultaneamente a outros concursos.LER MÁIS

Fundación Caixa Rioxa e CaixaBank convocan o XV Certame de Relato Breve ‘Relatos con Zapatos’ Poderán participar nesta convocatoria todas aquelas persoas que teñan acreditada a súa residencia en España.Os relatos terán que estar escritos en castelán. Deberán ser orixinais e inéditos (non publicados en ningún medio, nin escrito ninLER MÁIS