2024 Academia Vigosónico

No programa VIGOSÓNICO ACADEMIA impartiranse clases de canto, guitarra, baixo e batería de iniciación e talleres adaptados a diferentes niveis e idades. Os e as alumnas agrúpanse en catro bloques de 10 a 14 años, de 14 a 18, de 18 a 22 e de 22 ata 35 anos.

  • CLASES DE INICIACIÓN Á INTERPRETACIÓN VOCAL con TOÑO LÓPEZ / Todos los martes febreiro, marzo e abril de 17 a 21 horas.
  • CLASES DE INICIACIÓN DE BAIXO con MARTIÑO TORO / Tódolos febreiro, marzo e abril de 17 a 21 horas.
  • CLASES DE INICIACIÓN GUITARRA con MARTIÑO TORO / Tódolos mércores febreiro, marzo e abril de 17 a 21 horas.
  • CLASES DE INICIACIÓN DE BATERÍA con MANUEL RODRÍGUEZ BRAGADO / Tódolos martes febreiro, marzo e abril de 17 a 21 horas.

DESCARGA: INFORMACIÓN ACADEMIA VIGOSÓNICO