JF

Sticky

O carné xove é unha tarxeta persoal para a mocidade galega expedida pola Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social. Con este documento, as persoas usuarias poden acceder a unha chea de descontos e vantaxes en múltiples entidades eLER MÁIS

O alcalde anunciou que no verán o Concello vén de convocar 90 prazas de reforzo educativo para as persoas máis vulnerábeis. Para levar a cabo esta acción, o goberno local conta con 25 persoas con diferentes perfís como traballadoras sociais, psicólogos e traballadores sociais. Os obradoiros terán lugar no CMSSLER MÁIS

A Universidades de Santiago convoca cursos en Santiago,Lugo, Baiona,Nigrán,Gondomar,Folgoso do Caurel,Guitiriz,Lalín,Meis, Cambados,Mondoñedo,Monforte de Lemos, Oia,Palas de Rei, Teo,Vilagarcia de Arousa para este verán 2022 A USC recoñece os cursos da Universidade de Verán 2022 a efectos de créditos ECTS (titulacións de Grao) para o seu alumnado coa seguinte equivalencia, eLER MÁIS

A formación profesional de grao básico forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en ámbitos e módulos profesionais de duración variable. Os ciclos formativos de formación profesional de grao básico teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos.Na modalidade deLER MÁIS

A inscrición para as 600 prazas ofertadas pode facerse aquí e pechará cinco días antes do inicio de cada quenda ou, no seu caso, ata completarse. Os minicampamentos Coñece Galicia están dirixidos a nenos e nenas de entre 10 e 14 anos. A súa programación serve para apoiar a adquisición de competencias e habilidadesLER MÁIS

Poderán concorrer a esta convocatoria pública as persoas físicas (autónomos/as) e empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas, sociedades laborais e persoas emprendedoras que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade SocialLER MÁIS

A Deputación de ourense convoca a XIX edición do Premio de ilustración e narración “Pura e Dora Vázquez” de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración. A) Bases modalidade narración:A este premio poderán concorrer todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en linguaLER MÁIS