JF

Baía Edicións e Política Lingüística da Xunta de Galicia convocan o III Premio Fina Casalderrey de Literatura Infantil pola igualdade. Poderán concorrer ao premio todas as autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en lingua galega conforme a normativa vixente.As obras deberán atender ao concepto de literatura infantilLER MÁIS

O Concello da Estrada, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística e a colaboración da Editorial Galaxia, convoca o I Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado. As obras, de tema libre e dirixidas ao público infantil, deberán ser inéditas e co texto en lingua galega. Establécese un único premio deLER MÁIS

Días e horario: (os xoves) 4, 11, 18, 25 de febreiro, 4, 11, 18, 25 de marzo e 8, 15, 22 de abril de 2021; de 17:00 a 21:00 Lugar: En liña (É necesaria a puntualidade na incorporación e na desconexión da clase en liña. No caso de incumprimento, nonLER MÁIS

Sticky

Cumplindo o especificado na ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. Comunicamos que a partirLER MÁIS

Convocatoria das axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2021, con financiamento plurianual, que se tramitarán cos códigos de procedemento VI482A e VI482B. A solicitude de concesión inicial realizarase mediante a presentación do modelo que se incorpora como anexo I a esta resolución, debidamente cuberto (códigoLER MÁIS

Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2021 teñan un/unha fillo/a, adopten ou sexan declaradas en situación de garda con fins adoptivos e para aquelas outras que, tendo obtido a axuda ou non accedendoLER MÁIS

Obradoiro Reinventar a tradición impartido por Paula Carballeira Datas: Xoves 4, venres 5, xoves 11 e venres 12 de febreiro de 2021Horario: De 17:00 h a 20:00 h (3 horas cada día. Total do curso: 12 horas) É necesaria a puntualidade na incorporación e na desconexión da clase en liña.LER MÁIS

A finalidade destas axudas é a de apoiar ás mulleres en situación acreditada de violencia de xénero para afrontar unhas necesidades derivadas principalmente da violencia de xénero no proceso de ruptura co agresor e sempre que, a xuízo dos servizos municipais de atención á muller, non poidan ser cubertas polaLER MÁIS