Axudas para a realización de actividades do Corpo Europeo de Solidariedade

O “Instituto de la Juventud”, INJUVE, convoca- durante o 2024.

O obxecto das subvencións é incentivar a participación dos mozos e mozas e as organizacións en actividades de solidariedade accesibles e de gran calidade como medio de contribuír a reforzar a cohesión, a solidariedade, a democracia e a cidadanía en Europa, respondendo ao mesmo tempo os desafíos da sociedade e fortalecendo as comunidades, cun empeño especial en promover a inclusión social, principalmente a través do voluntariado.

Na guía do programa especifícanse outros obxectivos e prioridades xerais e por acción a ter en conta.

Poderanse solicitar proxectos nas seguintes accións:
a) Participación da mocidade en actividades solidarias:
– Proxectos de voluntariado;
– Voluntariado en equipo en ámbitos de alta prioridade;
– Proxectos de solidariedade.

b) Ademais, o Programa Corpo Europeo de Solidariedade esixe ás organizacións que desexen levar a cabo proxectos de voluntariado a presentar solicitudes de acreditación, denominadas solicitudes de Selo de Calidade, proporcionando ás organizacións acreditadas do devandito selo que acredita o cumprimento dos requisitos de calidade para participar no Programa.

Os fondos asignados a España para as accións descentralizadas repartiranse tendo en conta a calidade das solicitudes, os obxectivos e as prioridades establecidas pola guía do programa “Corpo Europeo de Solidariedade”

As solicitudes electrónicas presentaranse utilizando unicamente os formularios específicos para cada acción e dispoñibles no sitio web da Axencia Nacional Española para a aplicación do Programa Corpo Europeo de Solidariedade: http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es/recursos/formularios

O prazo de presentación das solicitudes expira ás 12.00 h (mediodía), hora de Bruxelas:  1 de outubro de 2024, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio do ano seguinte.

https://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es