Barómetro Juventud y Género 2023. Avance resultados. Violencia de género

Con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mujeres publicouse un avance de resultados do Barómetro Mocidade e Xénero de 2023 centrado en datos de violencia de xénero.

Segundo datos do Barómetro Mocidade e Xénero 2023, elaborado polo Centro Reina Sofía de Fad Mocidade e financiado pola Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero do Ministerio de Igualdade, o 87% de mozos e mozas mozas din recoñecer algunha situación de violencia de homes contra mulleres na súa contorna próxima.

Máis información: