Bonos Activa comercio

A Xunta de Galicia pon en marcha unha nova edición do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas de Galicia a través dos bonos Activa comercio.

Cada bono terá a consideración de bono desconto por un valor de ata 30 € para as compras realizadas nos comercios adheridos. Poderase usar cada bono ata o seu esgotamento ou, de ser o caso, ata o esgotamento do crédito dispoñible no programa.

O importe do bono irase reducindo en función do valor da compra realizada de acordo cos seguintes criterios:
-Desconto de 5 € en compras iguais ou superiores a 20 € e inferiores a 30 €.
-Desconto de 10 € en compras iguais ou superiores a 30 € e inferiores a 50 €.
-Desconto de 15 € en compras iguais ou superiores a 50 €.

Os bonos estarán dispoñibles para a súa descarga polas persoas usuarias desde o 26 de abril ata o 15 de setembro de 2024.

Requisitos:
Poderán ser beneficiarias das axudas as persoas físicas maiores de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Para a solicitude e a obtención dos bonos, cada persoa usuaria deberá darse de alta na web. Opcionalmente, os bonos poderanse solicitar presencialmente na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e nas xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Páxina web: www.bonosactivacomercio.gal