Espazo de lecer infantil da Casa da Xuventude

Son espazos lúdico-educativos que empregan o xogo e o xoguete para procurar o desenvolvemento integral das nenas e dos nenos.

Nestes espazos ofértanse:

 • Unha grande variedade de xoguetes e materiais lúdicos, axeitados ás idades e características dos e das rapaces e rapazas.
 • Un proxecto socio-educativo que é a base do noso traballo.
 • Un equipo de profesionais do ámbito social, educativo e do lecer.

Servizos que se ofertan:

 • Salas para gozar da túa música
 • Libros, banda deseñada e prensa
 • Xogos e obradoiros sobre o medio natural
 • Xogos de mesa
 • Xogos simbólicos e dramáticos
 • Salas de manualidades e obradoiros
 • Creación e construción de xoguetes
 • Obradoiros de cociña
 • Cine infantil
 • Xogos de construción, quebracabezas, maquetas
 • Xogos de exterior, xogos con material alternativo, xogos cooperativos, xogos predeportivos, e deportes

Outros servizos:

 • Colaboración con diferentes entidades e asociacións.
 • Asesoramento ás nais e pais
 • Préstamo de xoguetes e libros
 • Saídas e excursións

Documentación requirida

 • Rexistrarse como participante na web. Primeiro deberá rexistrarse o/a pai/nai, titor/a para, a continuación, rexitrar ós/ás nenos/as.
 • Fotocopia da Tarxeta Sanitaria da Seguridade Social ou do seguro privado do/a neno/a.
 • Unha fotografía tamaño carnét.
 • Fotocopia do DNI/NIE, libro de familia ou pasaporte.

E calqueira outro informe que se solicite.

Enderezo:  rúa López Mora 31, 36211 Vigo

Teléfono:  986 294 806. 624 690 208

Correo electrónico:   xuventude@vigo.org

Servizos: Servizos de dinamización infantil (4-12 anos) durante curso escolar, semana santa e nadal

Horario en periodo escolar:    De luns a venres de 16:30 a 20:30  horas.

Horario en vacacións escolares: de 7:45 a 15:15 horas.

* En xullo funciona como campamento formando parte do programa Verán Xove.
**O mes de agosto permanecerá pechada.

Liñas de autobuses:  C5A, C5B, C9A, C9B, C17, L4A, L4B, L12A, L12B, L20.