1m2 contra a basuraleza

Coidar as nosas contornas é un hábito que deberiamos de ter intrínseco, en cambio, son moitos os residuos que todos os anos son abandonados, tendo graves consecuencias para os ecosistemas e contaminando o noso fogar, a natureza.

Proxecto Libera organiza unha recollida de lixo o día 1 xuño de 2024

Por iso, animámosvos a ser parte activa contra a basuraleza, saíndo a recollela por todas as contornas naturais e concienciando ao resto.

Podes organizar un punto de recollida ou participar nun punto de recollida xa creado

Apúntaste? Podes inscribirte entre o 1 de abril e o 26 de maio de 2024. Antes do 1 de xuño enviaranche un pack de participación cunhas bolsas de lixo e unhas luvas protectoras. Tamén se ofrecerá unha formación para os organizadores dos puntos.

https://proyectolibera.org/campanas-medioambiente/1m2/contra-basuraleza