JF (Page 3)

4 Horas lectivas Prezo: 30€ Datas: desde o 10 de xaneiro ao 20 de xaneiro 2022 (posibilidade doutras datas) Modalidade EN LIÑA Apoio dun titor por teléfono e correo electrónico para resolución de dúbidas Completo curso de formación para manipuladores de alimentos que inclúe formación en APPCC. Imprescindible para traballarLER MÁIS

O Instituto Galego da Vivenda e Solo ven de convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2022, confinanciamento plurianual, que se tramitarán co código de procedemento VI482A. Estas axudas diríxinse aos seguintes colectivos: -Persoas desafiuzadas da súa vivenda por non pagamento das rendas. -VítimasLER MÁIS

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca a renovación das axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 de 2021 para o ano 2022 (código de procedemento VI432B). Estas axudas van dirixidas as persoas físicas maiores de idade que obtiveron a condición de persoa beneficiaria daLER MÁIS

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación ven de convocar, en réxime de concorrencia competitiva, o Premio “Alimentos de España, ano 2021”. Modalidades: a) Premio “Alimentos de España á Industria Alimentaria” e Accésit “Alimentos de España á Iniciativa Emprendedora”. b) Premio “Alimentos de España á Produción Ecolóxica”. c) Premio “Alimentos deLER MÁIS

A Dirección Xeral de Tráfico convoca un curso para obter o certificado de aptitude de Profesor de Formación Viaria. O prazo de solicitudes é de un mes desde a publicación da convocatoria no BOE Núm. 311 Martes 28 de decembro de 2021. Requisitos para tomar parte no curso: a) EstarLER MÁIS

Reserva de praza no centro de orixe: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de cada ano natural. Cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte. Os prazos para a tramitación dos procedementos de matrícula do alumnado para o próximo cursoLER MÁIS

Rede Araña ofréceche módulos formativos on line de catro horas cada un dirixidos a mocidade de entre 18 e 30 anos que se atope desempregada. Contidos:– Marca persoal 2.0– Redes sociais para a procura de emprego.– Selección de persoal 2.0: os novos procesos de selección de persoal. Estas formacións versanLER MÁIS

A Secretaría Xeral de Cultura ven de publicar unha resolución pola que abre o prazo e establece as condicións para que as persoas físicas ou xurídicas dedicadas profesionalmente á dinamización cultural poidan inscribirse no catálogo Ler Conta Moito 2022. Este catálogo incorporará actividades de dinamización bibliotecaria e cultural que se poránLER MÁIS

Casa África convoca ou concurso fotográfico e o concurso de ensaio Obxectivo África Fotografía: Poderán participar e optar aos premios todas aquelas persoas maiores de 18 anos que sexan autoras de fotografías que plasmen imaxes vinculadas ao tema relacionado co continente africano desta convocatoria.A temática das fotografías que se presentenLER MÁIS

O Concello de Brión convoca o IV Premio “Laudamuco” para Textos Teatrais Poderán optar ao premio todas as autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten obra dramática inédita e nunca antes premiada, sempre que estea escrita en lingua galega. A dotación económica do premio será de 7.000 euros eLER MÁIS