Axudas á contratación de persoas mozas menores de 30 anos

A Xunta de Galicia convoca o Plan Galicia Emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa de, entre outros colectivos, persoas mozas menores de 30 anos.

A liña de incentivos á contratación por conta allea inclúe catro modalidades de axudas:
a) Incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas.
b) Incentivos ao incremento de xornada das contratacións indefinidas, de tempo parcial a tempo completo.
c) Incentivos ao incremento da duración anual dos contratos fixos-descontinuos a un mínimo de 9 meses.
d) Axudas para a adaptación de postos de traballo de persoas con discapacidade.

A liña de incentivos ás accións formativas no centro de traballo, de carácter opcional vai dirixida ás persoas contratadas mediante contratación indefinida inicial, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

O incentivo á contratación dunha persoa moza será de 6.000 euros.

Entidades beneficiarias
– Persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea.
– Entidades sen ánimo de lucro

As solicitudes presentaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal a través dos formularios TR342C
prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 29 de setembro de 2024.
Máis información no DOG do 19 de xaneiro de 2024
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/8-empresas/empresas-gl/219-apoio-a-contratacion-servizos.html