Axudas para a adquisición de vivenda en Galicia

A Xunta de Galicia convoca axudas para a adquisición de vivenda na Comunidad Autónoma de Galicia.

– Modalidade A: Adquisición de vivendas localizadas nun municipio pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia cunha poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes.
– Modalidade B: Adquisición de vivendas situadas no ámbito dun centro histórico.
– Modalidade C: Adquisición de vivendas cualificadas definitivamente como vivenda protexida de protección autonómica de réxime xeral ou especial.

Requisitos na modalidade A, ter menos de 36 anos no momento de solicitar a axuda ou no momento da subscrición do contrato privado ou da formalización da escritura pública de compravenda e o prezo da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e tributos inherentes a ela, deberá ser igual ou inferior a 120.000 euros.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 31 de outubro de 2024
As solicitudes teramitaranse na sede electrónica da Xunta co procedementeo VI501A
MÁIs información no DOG do 13 de febreiro de 2024 e en https://igvs.xunta.gal/areas/axudas/acceso-a-vivenda/adquision