Ordenanza reguladora das condicións de circulación dos Vehículos de Mobilidade Persoal en Vigo

Esta ordenanza ten por obxecto establecer os requisitos e condicións de uso dos vehículos de mobilidade persoal (VMP) no Concello de Vigo.

2. Para tal efecto regula:

a) Os requisitos dos vehículos de mobilidade persoal.

b) Os requisitos do/a condutor/a.

c) Os requisitos de circulación.

d) O réxime sancionador.

e) O marco básico regulador das actividades económicas con VMP.

+Info: BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA