Plan de Acción de Mocidade 2022-2024

O Plan de Acción de Mocidade 2022-2024, é un plan impulsado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 a través do Instituto da Mocidade (Injuve).

O plan inclúe 200 medidas centradas en políticas de emancipación, vivenda, educación e emprego xove, entre outras, cunha dotación de máis de 33.330 millóns de euros ata 2024, dos que 15.000 millóns incidirán directamente nos mozos e mozas.

O Plan articulouse ao redor de 10 eixos, 42 obxectivos, 94 liñas de actuación e 200 medidas, nas que se inclúen algunhas como a mellora nas políticas educativas destinando un investimento de 10.400 millóns de euros a bolsas universitarias, para Erasmus+, formación en i+D+i, mobilidade e contratación predoctoral e de investigación. Tamén o aumento de fondos, ata os 4.350 millóns de euros, en políticas de emprego novo para a implementación do programa Garantía Xuvenil Plus, proxectos de dixitalización e programa de bolsas, tamén para as oposicións á carreira xudicial e fiscal.

Doutra banda, amplíanse as políticas de emancipación e vivenda cun investimento de 2.350 millóns de euros a iniciativas como o apoio para o alugueiro, a adquisición de vivenda permanente en municipios de menos de 10.000 habitantes aos mozos ou a construción de vivendas en alugueiro social en edificios energéticamente eficientes. Así mesmo, mellóranse as políticas para garantir a calidade de vida dos mozos e mozas investindo uns 650 millóns de euros no bono cultural mozo, en proxectos de deporte inclusivo e en proxectos para a investigación sobre os riscos do xogo en liña.

O fin é asegurar á mocidade fronte á crise, renovando e fortalecendo o escudo social, para garantir o mantemento da calidade de vida e o poder adquisitivo das familias, adolescentes e novas, en risco de exclusión.

Plan de Acción de Mocidade 2022-2024