Sala de exposicións

Espazo aberto ideado para que o colectivo mozo desenvolva as inquietudes artísticas e culturais de calquera modalidade: pintura, fotografía, escultura, proxeccións audiovisuais… dando así promoción aos novos valores artísticos.

Observacións:

  • O transporte e a montaxe da exposición deberá ser asumida polo/a interesado/a ou colectivo.
  • O espazo asume a publicidade das exposicións e a difusión nos diferentes medios de comunicación.
  • NON está permitida a venda das obras no espazo de exposicións.
  • É recomendable incluír na solicitude documentación gráfica da obra, se existe.
  • Espazo expositivo de 75 m2, con grandes calidades tanto a nivel de luz como espacial.
  • Para exposicións temporais, individuais ou colectivas de calquera modalidade artística.
  • Situada no primeiro andar da Casa da Xuventude con acceso para persoas con mobilidade reducida.
  • Valorarase currículo artístico aínda que non se esixe.

Espazos abertos ideados para que o colectivo novo desenvolva as  inquietudes artísticas e culturais de calquera modalidade: pintura, fotografía, escultura, proxeccións audiovisuais… en función da sala en concreto, dando promoción aos novos valores artísticos.

O transporte e a montaxe da exposición deberá ser asumida polo interesado, interesada ou colectivo. Ambos os espazos asumen a publicidade das exposicións e a  difusión nos diferentes medios de comunicación.

NON se pode vender a obra é recomendable incluír na solicitude documentación gráfica da obra, se existe.

Horario de visita: de luns a venres de 09:00 a 14:00 e de 16:30 a 20:00 h.

Para exposicións temporais, individuais ou colectivas de calquera modalidade artística.Situada no primeiro andar da Casa da Xuventude con acceso para persoas discapacitadas.

Acceso para persoas discapacitadas.

Documento: SOLICITUDE SALA DE EXPOSICIÓNS