Únete ao Proxecto Zero!

O Proxecto Zero é unha iniciativa de formación e empoderamento da mocidade en España, co ambicioso obxectivo de crear a Primeira Xeración Libre de Tabaco para o ano 2030.

Se tes entre 15 e 21 anos este programa ofréceche formación específica e técnica sobre o tabaquismo, habilidades de liderado, comunicación e innovación orientada á acción e ao impacto social.

A Sesión de Benvida será o 31 de maio e o programa de formación realizarase do 18 de setembro ao 22 de novembro, culminando cun evento en decembro no que se medirá o impacto e se fará o seguimento dos futuros líderes do Movemento de Espazo Sen Tabaco.

Construamos un futuro máis saudable para todos!

Máis información
https://proyectozero.loquedeverdadimporta.org/
Inscrición