Viaxa con seguridade co teu carné xove

Sabías que o teu carné xove inclúe un seguro de viaxe gratuíto?.  

As características principais das garantías de asistencia son as seguintes:  carnexoveseguroviaxe2

Asistencia por accidente ou enfermidades durante a viaxe.
– Repatriación ou transporte sanitario de feridos ou enfermos.
– Transporte dos acompañantes.
– Inmobilizacións nun hotel.
– Repatriación ou transporte do asegurado falecido.
– Pago ou reembolso dos gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e de hospitalización no estranxeiro.
– Regreso anticipado por falecemento ou hospitalización dun familiar en España do asegurado.
– Servizos de información para viaxes ao estranxeiro.
– Anticipo de gastos de hospitalización no estranxeiro.
– Localización de intérprete en caso de accidente ou enfermidade no estranxeiro.
– Servizo de información sobre asistencia médica.
– Servizo de trámites administrativos para hospitalización.
– Billete de ida e volta para un familiar.
– Gastos de aloxamento para un familiar.

Asistencia por danos á equipaxe.
– Envío e/o reenvío de obxectos esquecidos e/o roubados no transcurso da viaxe.
– Roubos e danos á equipaxe.
– Retraso na entrega de equipaxe.
– Gastos de reposición da documentación de viaxe.
– Roubo na caixa forte do hotel.
– Roubo das chaves da vivenda habitual do asegurado.

Asistencia por retraso dos medios de transporte.
– Retraso na saída da viaxe.
– Cancelación da viaxe por folga.
– Perda da conexión por retrasos.
– Perda do medio de transporte por accidente “in itinere”.
– Retraso por “over booking”.

Asistencia por responsabilidade civil
– Responsabilidade civil no estranxeiro.
– Anticipo de gastos de defensa legal no estranxeiro.
– Anticipo de fianza xudicial no estranxeiro.
– Servizo de información legal.
– Procura de representante legal no estranxeiro.
– Obtención de salvocondutos.

Para consultar polo miúdo as coberturas e exclusións do seguro descarga o pdf coas coberturas.