Webs de interese

  • Xuventude da Xunta: páxina web de Xuventude da Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Xuventude e Benestar Social.
  • Injuve: páxina web de xuventude do Instituto de Xuventude, Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

EDUCACIÓN

EMPREGO

FORMACIÓN

  • Cursos de Formación da Confederación de Empresarios de Pontevedra: cursos gratuítos de formación continua nas modalidades: presencial, semipresencial e teleformación.
  • Aula Mentor: formación aberta, libre e a distancia a través de Internet, promovida polo Centro Nacional de Información e Comunicación Educativa do Ministerio de Educación e Ciencia. Cursos en liña con matrícula aberta permanente e atención tutorial próxima ao estudante.

OCIO E TEMPO LIBRE

TURISMO

SAÚDE E SEXUALIDADE

  • Quérote: asesoramento Afectivo-Sexual, cuxa misión é promover a saúde sexual, impulsando servizos asistenciais, de asesoramento e de carácter informativo en actitudes afectivas, emocionais, cognitivas e conductuais.