Axudas (Page 2)

O Ministerio de Educación convoca axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2024-2025. Convócanse as seguintes axudas individualizadas: a) Axudas directas para os alumnos, incluíndo ao alumnado con TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade), que requiran por un período da súa escolarizaciónLER MÁIS

A Xunta de Galicia pon en marcha unha nova edición do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas de Galicia a través dos bonos Activa comercio. Cada bono terá a consideración de bono desconto por un valor de ata 30 € para as compras realizadas nos comerciosLER MÁIS

A Xunta convoca axudas de ata 8.000 € para rehabilitar inmobles do Programa de mobilización de vivendas para o alugueiro  A Xunta de Galicia convoca axudas por un importe máximo de ata 8.000 euros para contribuír a financiar obras de rehabilitación de inmobles incluídos no Programa de mobilización de vivendasLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca axudas para a adquisición de vivenda na Comunidad Autónoma de Galicia. – Modalidade A: Adquisición de vivendas localizadas nun municipio pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia cunha poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes.– Modalidade B: Adquisición de vivendas situadas no ámbitoLER MÁIS

O programa de avais para a mocidade ten por obxecto prestar unha cobertura temporal e financeira, de carácter persoal, para a adquisición da primeira vivenda por aquelas persoas que na data de presentar a correspondente solicitude teñan menos de 36 anos. Requisitos para poder ser persoa beneficiaria do programa: a)LER MÁIS

O Consello de Ministros fixa as condicións para o acceso á liña de 2.500 millóns de euros en avais para que mozos e mozas de non máis de 35 anos e familias con menores a cargo poidan acceder á súa primeira vivenda. Os adquirientes de vivendas deben ser persoas físicasLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca o Programa Aprol-Economía Social con axudas para fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais. Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procedemento TR802G).Este programa busca fomentar a incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballoLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas. Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas maiores de idade empadroadas nun municipio de Galicia.No caso de axudas para a adquisición de bicicletas de man,LER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca o Plan Galicia Emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa de, entre outros colectivos, persoas mozas menores de 30 anos. A liña de incentivos á contratación por conta allea inclúe catro modalidades de axudas:a) Incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas.b) Incentivos ao incremento deLER MÁIS