Axudas (Page 2)

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axudas á mocidade para a adquisición de vivenda: Requisitos das persoas:– Ter menos de 35 anos, incluída a idade de 35 anos, no momento de solicitar a axuda ou no momento da subscrición do contrato privado ou da escritura pública de compravenda.– Posuír a nacionalidadeLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca axudas a persoas autónomas: Programa do bono das persoas autónomas Poderase conceder para a mellora da competitividade da actividade empresarial das persoas beneficiarias desta orde unha subvención do 80 % da actividade que se vai subvencionar, cun límite máximo de 3.000,00 euros de axuda poloLER MÁIS

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca unha axuda económica para as familias que no ano 2023 teñan un/unha fillo/a, adopten ou estean en situación de garda con fins adoptivos e para aqueloutras que, tendo obtido a axuda ou non accedendo a ela por superar os ingresos previstos nasLER MÁIS

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca as seguintes axudas:– Axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, e que dependesen economicamente da súa nai e/ou do seu pai agresor.– Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que resultasen gravementeLER MÁIS

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca o Programa do bono de alugueiro social destinado entre outros colectivos a mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade. As axudas do bono de alugueiro social están destinadas a atender, con carácter urxente,LER MÁIS