Aos efectos de aplicación da Lei de Dereito Civil de Galicia, equipáranse ao matrimonio as relacións maritais mantidas con intención ou vocación de permanencia, co que se estenden, polo tanto, aos membros da parella os dereitos e as obrigas que esta lei lles recoñece aos cónxuxes. Terán a condición deLER MÁIS

A Consellería de Educación publica no DOG do 4 de xuño o calendario escolar para o curso 2021/22 Cando se realizarán as actividades lectivas?1. En educación infantil, educación primaria e educación especial desde o día 9 de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022, ambos inclusive.2. En educación secundariaLER MÁIS

Dende o 2021, o carné xove é gratuíto e ten vixencia indefinida entre as idades de 12 a 30 anos, ambos os dous inclusive, polo que xa non é preciso renovalo.Neste sentido, a Xunta de Galicia está enviando o carné xove ao domicilio de todas as persoas potencialmente usuarias, máis deLER MÁIS