A Xunta convoca axudas de ata 8.000 € para rehabilitar inmobles do Programa de mobilización de vivendas para o alugueiro  A Xunta de Galicia convoca axudas por un importe máximo de ata 8.000 euros para contribuír a financiar obras de rehabilitación de inmobles incluídos no Programa de mobilización de vivendasLER MÁIS

É unha campaña de Fad Mocidade para previr o consumo de pornografía entre os e as menores de idade e tratar de alertar a pais e nais sobre as consecuencias que un acceso temperán á pornografía pode ter nos seus fillos e fillas. https://www.youtube.com/watch?v=KUpHiK26hG0 Spot I https://www.youtube.com/watch?v=uGu7NVu0dNU Spot II https://www.youtube.com/watch?v=-4d5svPSWHULER MÁIS

O programa Retorna Cualifica Emprego ten como finalidade contribuír a incrementar a poboación activa de Galicia a través da atracción das persoas galegas residentes no estranxeiro, tanto as emigrantes como as súas descendentes, facilitándolles mecanismos e medios para a súa cualificación e a súa inserción laboral. Requisitos Poden participar noLER MÁIS

Vigo inclusivo, é un programa de ocio e tempo libre que se está a levar a cabo dende a Concellería de Política Social do Concello de Vigo, e que está dirixido a persoas con diversidade funcional, a partires dos tres anos de idade. A finalidade deste programa, ademais de favorecerLER MÁIS

A Deputación de Ourense convoca o XLIII Premio de Novela Eduardo Blanco-Amor.Poderán participar no premio as persoas maiores de idade, de calquera nacionalidade, que presenten novelas orixinais, inéditas, non premiadas en ningún outro certame, nin publicadas ou rexistradas, total ou parcialmente, escritas en lingua galega coa normativa ortográfica vixente. PoderánLER MÁIS

A Asociación Agadea Alzhéimer, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística e outras entidades, convoca o III Premio de Literatura Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer destinado a concienciar a sociedade sobre a enfermidade do alzhéimer e outras doenzas varias que comparten a deterioración cognitiva e a perdaLER MÁIS

A Xunta de Galicia convoca axudas para a adquisición de vivenda na Comunidad Autónoma de Galicia. – Modalidade A: Adquisición de vivendas localizadas nun municipio pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia cunha poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes.– Modalidade B: Adquisición de vivendas situadas no ámbitoLER MÁIS

O programa de avais para a mocidade ten por obxecto prestar unha cobertura temporal e financeira, de carácter persoal, para a adquisición da primeira vivenda por aquelas persoas que na data de presentar a correspondente solicitude teñan menos de 36 anos. Requisitos para poder ser persoa beneficiaria do programa: a)LER MÁIS

O Consello de Ministros fixa as condicións para o acceso á liña de 2.500 millóns de euros en avais para que mozos e mozas de non máis de 35 anos e familias con menores a cargo poidan acceder á súa primeira vivenda. Os adquirientes de vivendas deben ser persoas físicasLER MÁIS